Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Aktivitetslauget
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Særregler fonde og laug
 
 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Good Turn Laugets Lotteri
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne


Viseaften
Banko
Sæt kryds i kalenderen
Arrangementer
 


Lotteri

Stadsgildepennen

Stadsgildepennen

 

Dagene længes, og vinteren strenges, siger man.

Februar kan opleves som en måned, der ikke rigtig er til noget, især hvis vintervejret frister os til at blive inde i vore huler hele dagen. Men vi bør alligevel huske at bruge både hovedet og kroppen. Vi holder hovedet friskt, når vi læser avisen, læser en bog, skriver, løser kryds-og-tværs-opgaver, laver håndarbejde og alle andre nyttige ting.

Vi skal også ud en tur hver dag, så vi bevæger os og helst også taler med andre mennesker. Alt dette er gamle nyheder, men jeg tager chancen og minder os om det alligevel, for vi har selv ansvaret for, at vi holder os friske i både sjæl og krop. Mange af os har heldigvis påtaget os opgaver, og vi skal jo også deltage i arbejdet i grupperne, i gildet, i stadsgildet og måske også flere andre steder.

Hver gang vi mødes i gildet og i stadsgildet, glæder jeg mig over, at der ofte er et godt fremmøde, og at også de ældste gildebrødre deltager og hygger sig - og holder sig glade og friske.

Ole Olesen,

vicestadsgildeskatmester og redaktør.

 


Aktivitetslaugets lotteri
Ny serie 2018

I januar 2018 er trukket til udbetaling i februar:

1. præmie
2. præmie
3. præmie
4. præmie

200 kr.
100 kr.
50 kr.
25 kr.

lod nr.
lod nr.
lod nr.
lod nr.

66
63
38
56

Vindere bedes kontakte Pi Højde på mail piknud@gmail.com og
oplyse reg.nr. og kontonummer, så beløbet kan overføres
 

Viseaften

Københavns Stadsgilde
Kulturudvalget
Inviterer til visesang
I Gildegården
Vanløse Alle 41
tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00

Aftenens emne er:

            "Viser fra min oldemors tid".  

       Lisbeth Merethe Jensen fortæller om visetraditionen

             på vore oldeforældres tid og gør os klogere på

              både skillingsviser og andre morsomme viser.

            Vi synger med på de gamle tekster og melodier,

           og Lisbeth Merethes mand, Jens Raunsø Jensen,

                                       ledsager på guitar.

 

                                  Alle er meget velkomne.

                     Vi serverer kaffe, te og brød i pausen.

                  Pris for sangaften og traktement er 50 kr.

                                 Tilmelding til: Ole Olesen

               oleo.fortvej@gmail.com eller tlf. 5040 3354

                     senest den 1. februar 2018, gerne før.

Banko

VELKOMMEN TIL

AKTIVITETSLAUGETS

BANKOSPIL

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00
i Gildegården, Vanløse Alle 41.

Billetter købes ved indgangen, pris kr. 15,00,
inkl. Startlodtrækning, samt kaffe/the og kage.

Fjernbanko kan købes ved indgangen ellers hos jeres

repræsentant i Aktivitetslauget.
Pris pr. stk. 10,00 til 8 gennemgående spil.
Præmien er 50,- kr. pr. spil. på fjernspillene

Til de 8 gennemgående spil

1 plade  15,00 kr.

5 plader 50,00 kr.

Til de 2 extraspil.

10,00 kr. for 1 plade.

30,00 kr. for 5 plader.

Vi håber atter på stort fremmøde af både gildebrødre,

familie og venner.

På gensyn
Aktivitetslauget

 

Word Scout Moot 2017

 Nu er det helt sikkert!!!

 

Tirsdag d. 13. Marts 2018 kl. 19.00


i Gildegården, Vanløse Alle 41.

-

Kommer

Mette og Andreas

og fortæller om deres deltagelse i

 

”World Scout Moot 2017” i Island.

 

Aktivitetslauget gav en donation til de to ledere som var til

denne jamboree for seniorspejdere.

 

Alle er meget velkomne.

                     Vi serverer kaffe, te og brød i pausen.

                   Pris for foredrag og traktement er 50 kr.

 

                            Tilmelding til: Inge-Lise Hansen

                      ilhfk@dbmail.dk eller tlf. 24 89 14 85

Senest mandag d. 5. marts. Gerne før.

På gensyn
Aktivitetslauget

 

rangementer

Stadsgildearrangementer i 2018

Arrangement          Dato                Ugedag    Arrangør

Skillingsviser mv.      06-02-2018     tirsdag     Kulturudvalget

Stadsgilderådsm.     08-02-2018     torsdag    Stadsgildeledelsen

Bankospil                  22-02-2018     torsdag    Aktivitetslauget

Foredrag                  13-03-2018     tirsdag     Aktivitetslauget

Stadsgildets jubi.      06-05-2018     søndag     Stadsgildeledelsen

Stadsgildeting          29-05-2018     tirsdag     Stadsgildeledelsen

Alle henvendelser til webmaster