Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter
 
 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne

Valdemars dag
Naturens dag
Nyt fra Gildegården
Arrangementer

 


Lotteri

Stadsgildepennen

Tiden nærmer sig for det årlige stads-gildeting, nemlig tirsdag den 28. maj kl. 19.00. Stadsgilderådet bliver som sædvanligt indkaldt ca. 2 uger før tinget.

Alle gildebrødre er naturligvis velkommen til at deltage, I skal blot tilmelde jer, hvis I ønsker at deltage, så sørger vi for at der er kaffe/te m.m. til jer. Tilmeldinger kan ske til fritse.rosendal@mail.tele.dk eller 22 88 16 70.

Måske har I nogle tanker og ideer, som vi kan drøfte under eventuelt.

Jeg syntes det er dejligt, at der stadig er mange aktiviteter i gang i gilderne og i stadsgildet, selvom vi desværre bliver færre og færre. Ønsket om flere gildebrødre i den ”rigtige” alder, som kan føre gilde-ideen videre i København, bliver nok ikke opfyldt, det må vi nok erkende.

Fritse SGK

Valdemars dag

Dannebrog fylder 800 år lørdag den 15. juni, Valdemarsdag.

I år er det 800 år siden Dannebrog faldt ned fra himlen, ifølge sagnet den 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanise i det nuværende Tallin i Estland. 

Derfor opfordrer jeg gilderne til at deltage i festlighederne med deres faner denne specielle dag, lørdag den 15. juni.

Dagen starter i Vor Frue Kirke med afsluttende arrangement på Rådhusplad-sen. Nærmere om arrangementerne følger senere.

Alle faner, der deltager, vil modtage et nyt flot fanebånd til fanen som synligt bevis på deltagelse denne specielle dag.

Med gildehilsen

Anette 

 Maleri af Christian August Lorentzen år 1809.

Naturens dag

Naturens dag 8. september 2019

Som de fleste ved, har Københavns Stadsgilde de sidste 3 år været meget synlige og givet mange børn og voksne en god dag under åben himmel ved Damhussøen på Naturens dag. Jeg håber, der igen i år vil være tilslutning til, at gilderne i fællesskab vil gentage successen.

 

Som sidste år, vil det være gildebrødrene fra de enkelte gilder, der melder sig til at stå for en aktivitet med alt, hvad det indebærer af materialer (samt transport af det hele til og fra arrangementet). Vi kan formentlig ikke regne med økonomisk tilskud fra Friluftsrådet, men som sidste år vil stadsgildets kasse dække nødvendigt indkøb af materialer, idet jeg regner med, at indkøbene, som det hidtil har været tilfældet, foretages med økonomisk omtanke.

 

Brug lidt tid på jeres gildeting til at drøfte, om I har mulighed for at stille op, samt hvilken aktivitet I i så fald vil påtage jer, og hvis gildeledelserne så har svar med til Stadsgildetinget den 28. maj 2019, håber jeg, ildsjælene, der hidtil har været tovholdere på processen, har lyst til at gøre det igen.

 

Hanne, SGM

Oak City Rally 2019

                             

:

 

Til gildebrødre og andre interesserede

Vi har også brug for jeres hjælp!

Oak City Rally 2019, søndag den 26. maj

Verdens formentligt længste og største sæbekasseløb afholdes nu for 44. gang. Starten går fra Farum station til Egemosecentret ved Ganløse i alt ca. 10 km. Sidste år var der næsten 300 tilmeldte vogne med gennemsnitligt 5 deltagere, så der er masser at se til og på!

Du kan som voksen give en hjælpende hånd med, ved at melde dig som postmandskab. Hvor du vil være med til at afvikle dette enorme løb. Afhængig af hvilken post du får, vil opgaven vare mellem 2-4 timer.

Postmandskabet skal møde på Farum station senest kl. 9.00.

Opgaven går ud på at du skal være med til at sørge for at sæbekassebiler og rigtige biler kommer uskadt forbi hinanden og især at passe på vores børn og unge.

Tøv ikke et øjeblik - kontakt nedenstående fra Oak City Rally og husk vi har brug for lige netop din hjælp!!

             Tilmelding som hjælper/dommer gerne senest 21. april 2018 til:

 

Claus Museth                                      

18. Gilde i København

Tlf.: 36 16 89 33                                  

e-mail: museth@os.dk    

        

Nyt fra Gildegården

Nyt fra Gildegården.

Har dit gilde jule-/høstmarkedseffekter i Gildegårdens kælder?

I Gildegårdens underetage står der enkelte genstande fra de gode tider, da vi lavede jule- og/eller høstmarked, men som enten er glemt eller ikke længere er anvendelige.

Vi satser på, at vi senest fra starten af det nye år tømmer hylderne i lokalet, gør rent og maler eller kalker loftet og væggene. Derfor, hvis I har noget, der skal bevares, kan I hente det i løbet af december måned.

Rummet skal stadig bruges til opbevaring af inventar, og der skal fortsat være plads til vaskemaskinen, arbejdsbordet med stålvasken, trappestigerne, rengøringsgrejet med mere.

Bestyrelsen.

Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer i 2019


Arrangement          Dato             Ugedag    Arrangør
               

Stadsgildeting          28-05-2019   tirsdag      Stadsgildeledelsen

Valdemarsdag          15-06-2019   lørdag       Danmarks Samfundet

Naturens dag            08-09-2019   søndag     Stadsgildet

Alle henvendelser til webmaster