Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Aktivitetslauget
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Særregler fonde og laug
 
 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Good Turn Laugets Lotteri
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne


Udlodning af drageblod

Fredslys
Andespil
Foredrag "SAND"
Arrangementer
 


Lotteri

Stadsgildepennen

Som mange ved, besluttede jeg at deltage i Sct. Georgs Gildernes verdenskonference på Bali.

Sammen med Anne (netop afgået som LGIS - landsgildets internationale sekretær), redaktøren af Sct. Georg - Ingrid og hendes mand - Jesper, har vi først været på 10 dages rundrejse med dygtige lokale guider fra vores rejsebureau, den ene af dem endda dansktalende - det har været en stor kulturel oplevelse og rigtig spændende. Landsgildets nye LGIS - Georg er her også og er leder af den danske delegation.

Nu er vi så i Sanur, hvor konferencen holdes med deltagelse af ca. 300 gildebrødre fra ca. 50 medlemslande (lige nu er der 63 medlemslande). Jeg har i løbet af i dag (9.10.) sammen med den danske delegation deltaget i forberedende møder i Nordisk-Baltisk Underregion (NBSR) og i Europaregionen, som NBSR er en del af.

Vi fik velkomstmiddag ved smukt pyntede 10-mandsborde udendørs på hotellets område (det er meget varmt her), og her til aften var der åbningsceremoni i hotellets store sal - med kulturelle indslag naturligvis.

Der er langt til Bali, og det er heller ikke billigt at rejse så langt, men i august 2018 er der igen mulighed for en god international oplevelse i Gøteborg, hvor Sverige arrangerer NBSR-

træf - se omtalen i Sct. Georgs oktobernummer. NBSR-træf er for ALLE gildebrødre - jeg har deltaget i tre NBSR-træf: Norge, Åland og Danmark (2015 i Horsens), og det har hver gang været en rigtig god oplevelse, jeg har haft sammen med gildebrødre fra de nordiske lande. Min plan er også at deltage i Gøteborg.

Med VARM gildehilsen

Hanne

 

 


Aktivitetslaugets lotteri
serie 2016-2017


Til udbetaling i juli 2017 er udtrukket:

1. præmie
2. præmie
3. præmie
4. præmie

200 kr.
100 kr.
50 kr.
25 kr.

lod nr.
lod nr.
lod nr.
lod nr.

41
35
5
49

Vindere bedes kontakte Pi Højde på mail piknud@gmail.com og
oplyse reg.nr. og kontonummer, så beløbet kan overføres
 

Fredslys

Kom til en stemningsfuld aften, hvor vi modtager fredslyset i Gildegården

 

Torsdag d. 30. november 2017 kl. 19:00

 

Det internationale udvalg serverer kaffe/the og småkager til Kr. 20,-

Tilmelding til:

Kirsten Katholm-Ravn

(  mobil: 30 28 72 86

* : katholm-ravn@mail.dk

Senest den 20. november 2017

Af hensyn til vore indkøb.

Hvis I ønsker at tage genskinnet med hjem, så medbring en flagermuslygte.

 

På gensyn

Stadsgildets internationale udvalg

 

Drageblod

DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGS FOND Drageforsikringsdepartementet
Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse

Udlodning af drageblod den 12. oktober 2017.

               Vinderne af drageblod ved drageskydningen blev:

                        Edith Ridder............................. 1. Gilde

                        Grethe Jensen........................... 1. Gilde

                        Ida Kristiansen......................... 1. Gilde

                        Lise Espersen........................... 1. Gilde

                        Martin Schou........................... 1. Gilde

                        Mathilde Kristiansen............... 1. Gilde

                        Signe Olesen............................ 1. Gilde

                        Sofus Kristiansen..................... 1. Gilde

                        Steen Kofoed Olsen................. 1. Gilde

                        Suzy Mjaw............................... 1. Gilde

                        Vimonrat Olesen...................... 1. Gilde

                        Else Nielsen............................. 4. Gilde

                        Jonna Christensen.................... 4. Gilde

                        Marianne Engsig...................... 4. Gilde

                        Nikolaj Bach............................ 4. Gilde

                        Palle Abildgaard...................... 4. Gilde

                        Hans Kjer................................ 15. Gilde

                        Julie Hansen............................ 15. Gilde

                        Walter Litterseheid................. 15. Gilde

                        Hanne Museth......................... 18. Gilde

                        Leif Klargaard.............. Ledøje-Smørum Gilde

Ved drageskydningen var der 30 deltagere fra fem gilder.

Vi takker for den flotte opbakning til salget af forsikringer og ved fremmødet ved drageskydningen.

Bestyrelsen.

 

Fendespil

Foredrag

Københavns Stadsgilde

Kulturudvalget inviterer til
foredrag i Gildegården,

Vanløse Alle 41,

tirsdag den 7. november kl. 19. 

                  Steen Rosenquist er formand for SAND,

                         de hjemløses landsorganisation,

                             og han taler blandt andet om:

           Hvorfor blev du hjemløs? - Kan det ske for mig? -

        Hør om mønsterbrydning, stofmisbrug, kriminalitet

              og hjemløshed fra en, der selv har været der.

            Hør fortællingen om at komme fra levende død

           til levende igen, hvor man mærker, at man lever,

     og hvor man bruger sine erfaringer til at hjælpe andre.

 

 Steen er en ildsjæl og et levende bevis for,
hvor der er vilje, er der også en vej.

 

                     Vi serverer kaffe, te og brød i pausen.

                                  Alle er meget velkomne.

                    Pris for foredrag og traktement: Kr. 50.

                                 Tilmelding til: Ole Olesen

               oleo.fortvej@gmail.com eller tlf. 5040 3354

                            senest den 1. november 2017.


rangementer

Stadsgildearrangementer i 2017 + 2018

Arrangement          Dato                Ugedag    Arrangør

Foredragsaften        07-11-2017     tirsdag     Kulturudvalget

Fredslysaften            30-11-2017     torsdag    Internationalt Udvalg

Nytårskur                 07-01-2018     søndag     Stadsgildeledelsen

Stadsgildets jubi.      06-05-2018     søndag     Stadsgildeledelsen

Stadsgildeting          29-05-2018     tirsdag     Stadsgildeledelsen

Alle henvendelser til webmaster