Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Aktivitetslauget
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Særregler fonde og laug
 
 

Nyt fra Gildegården

DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGSFOND
GILDEGÅRDEN

Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse

             Nyt fra Gildegården

Gildegårdens inspektør meddeler:

Hidtil har jeg anbragt et udvalg af vin, øl og diverse vand i køleskabet i køkkenet, når der skulle være gildearrangementer, og jeg har fjernet drikkevarerne igen, når det var fremmede, der skulle være der.

Salget af drikkevarer er meget behersket, så jeg vil fremover gerne sørge for, at der er drikkevarer til rådighed, når I har behov for det, hvis I dagen før et arrangement ringer eller mailer til mig, at der skal være øl, vin og vand i køleskabet. Så slipper jeg for at slæbe varerne op og ned alle de gange, I ikke har brug for dem. 

Ring til mig på telefon nr. 27 38 75 95
eller send mail til: bj_gildeinsp@live.dk
når I skal bruge drikkevarer.

Venlig hilsen
Bjarne Rosenvard

 

             Gildegårdens udlejningspriser

Salleje  2000 kr.
Kuvertafgift 40 kr. pr. deltager.
Medlemmer under Københavns Stadsgilde afkræves ikke kuvertafgift, men betaler kun sallejen.
Depositum, som skal indbetales ved kontraktens indgåelse, og som  returneres 14 dage efter den endelige afregning, er 1000 kr.
 

Gildebrødrene opfordres til at gøre en indsats for at ”sælge” vore flotte lokaler til familie, venner og bekendte, så lokalerne bliver udnyttet meget mere. Vi udlejer også gerne på hverdage om dagen og ledige aftener.

Bestyrelsen.

 

             Nyt fra Naverne

Naverne i januar.

Ved årets første navermøde bestod 'bemandingen' af tre damer og fire herrer.

Juletræ og julepynt blev pakket ned og sat tilbage på lageret.

De sædvanlige rutiner blev udført inkl. optælling og supplering af glas, porcelæn og bestik.

En loftslampe i entreen og en bordplade i salen blev udskiftet.

Toiletsæder blev justeret og skruet fast.

Flere hold kommende lejere var på besøg, og der blev aftalt nye lejemål.

Serveringen var denne gang en lækker gryderet med kalkunkød, cocktailpølser, tomat, løg og ris. Til kaffen fik vi en dejlig hjemmebagt kage med flødeskum og friske jordbær.

Ole O.

 

             Nyt fra Gildegården

”Gildegården i Vanløse” er navnet på en ny facebook-profil.
Er Facebook ikke noget ungdommeligt pjat?
– spørger I måske.

Facebook er i grunden en stor opslagstavle på Internettet, hvor enkeltpersoner, virksomheder og organisationer fortæller om sig selv. Man bestemmer naturligvis selv, hvordan man præsenterer sig – pjanket og tilfældigt eller målrettet og seriøst. Vi er mest til det sidste.

Vi vil gerne hjælpe folk, der har behov for at leje lokaler, med at få øje på os. Derfor er der et billede af Gildegårdens facade og lidt tekst, der bl.a. viser hen til hjemmesiden www.gildegaarden.dk, som har mange flere detaljer om os, bl.a. mail-adresse, telefonnummer og datoplan. 

Vi viser de annoncer, der inviterer til fællesarrangementer i Gildegården – f.eks. bankospil, drageskydning, etc. Det giver de besøgende på siden et lille indblik i noget af det, vi laver i gilderne, så vi dermed synliggør gildebevægelsen i København. Nogle spørger os måske, om de kan få lov til at være med.

Når gildebrødre eller andre skriver kommentarer på vor side, kan det ses af skribenternes venner – og måske venners venner på Facebook, og så kan vi komme ud til en meget stor læserkreds. Søgemaskinen Google, som mange bruger til at finde oplysninger med, henter mange af svarene på Facebook, og det øger vores synlighed på nettet. 

Alt dette kan ikke erstatte jeres markedsføring af både Gildegården og gildebevægelsen i jeres cirkler, men en gratis opslagstavle på Internettet er da et godt tilbud, der er værd at prøve.

Bestyrelsen.

 

Nyt fra Gildegården

Nyt fra Gildegården

Gildegårdens økonomiske situation er fortsat komfortabel, hvilket især skyldes den store efterspørgsel på udlejning til fester.

Festudlejningen: I de første 8 måneder af 2018 har vi afviklet 25 lejemål til selskaber og 4 til møder, i alt 29 lejemål til en omsætning på i alt 100.930 kr., hvilket er 18,5 % mere end på samme tid sidste år. Vi har 15 lejeaftaler for resten af 2018, 11 i 2019 og én i 2020.

Line dance: Danserne giver os fortsat en indtægt på 6.000 kr. pr. måned i 11 måneder om året.

Drageforsikringer + drageskydning den 15. november: Vi håber på fortsat god opbakning fra gildebrødrene og et pænt resultat.

Gildernes bidrag: Stadsgildets medlemstal er faldet til 75, så vi forventer et bidrag fra gilderne i 2018 på godt 30.000 kr.

Forbruget af el, fjernvarme og vand er normalt.

Vedligeholdelse:

8 armstole istandsat                       7.200   kr.
2 toiletsæder                                     820   kr.
Industrikogeplade skiftet                3.070   kr.
Nyt gildeflag                                  2.500   kr.
Maling, pensler, handsker mm.       1.014   kr.

Vedligeholdelse i alt                      14.604   kr.

Øvrige udgifter ligger inden for det normale.

Likvide midler: Vi har pr. 31. august ca. 420.000 kr. i banken.

Kortfristet gæld: Forudbetalinger på lejemål og deposita udgør i alt ca. 70.400 kr. Vi har ingen øvrige gældsposter.

Bestyrelsen.

 

Besøg Gildegårdens hjemmeside www.gildegaarden.dk ,
som med tekst og billeder fortæller om husets faciliteter som møde-, kursus- og festlokaler.
Gildegårdens informationsfolder kan udskrives direkte fra hjemmesiden, og man kan klikke sig videre derfra til Stadsgildets hjemmeside.
Hjemmesidens navn er nemt at huske. Fortæl om den til venner og bekendte.

Alle henvendelser til webmaster