Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter
 
 

Nyt fra Gildegården

DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGSFOND
GILDEGÅRDEN

Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse

             Nyt fra Gildegården

Lidt Gildegårdshistorie

I al den tid jeg har været gildebroder (i snart 40 år), har Gildegården været den faste ramme om alle de mange gode, sjove og spændende arrangementer, jeg har fået beriget mit gildeliv med – både vores egne arrangementer i 15. København og i særdeleshed alle de fællesarrangementer og fester, der har været gennemført sammen med gildebrødre fra alle de københavnske gilder. 

I al den tid, og også før jeg blev gildebroder, var der engagerede gildebrødre, der i første omgang tog initiativ til og fik gennemført, at vi fik købt vores helt eget hus på Vanløse Alle – og siden det blev en realitet, har en håndfuld gildebrødre år for år påtaget sig at være bestyrelse, som tog sig af økonomien samt småt og stort omkring indretning og drift af Gildegården. Sikke en energi alle disse gildebrødre gennem tiden har lagt for dagen for, at vi gildebrødre har kunnet holde vores møder og fællesarrangementer i Gildegården. 

Det har ikke altid været nemt at få ’enderne’ til at mødes rent økonomisk, og Gildegården havde dengang nogle meget dyre banklån, som det var næsten umuligt at komme ud af. Men - igen - slog fællesskabet til, og i en årrække delte gildebrødre, spejdere og diverse ungdomsforeninger to gange om året navnebøger og fagbøger ud for KTAS. På den måde tjente spejdere og ungdomsforeninger mange penge til deres arbejde, og resten blev via Københavns Stadsgilde delt mellem godgørende formål og Gildegården, som fik den mindste andel af det indtjente, og dermed efter nogle få år kunne slippe ud af de dyre banklån. 

Siden dengang er vi blevet langt færre gildebrødre i Københavns Stadsgilde, men Gildegården er stadig det sted, hvor vi gildevis eller i fællesskab mødes for at få nogle dejlige timer sammen. 

Det kan også nu kun lade sig gøre, fordi der til stadighed har været en bestyrelse, et hold Navere og andre hjælpende gildebrødre samt en gildegårdsinspektør, som har lagt et stort arbejde i, at Gildegården skal være et dejligt sted at være. 

Der er gennem de seneste 20-30 år investeret i bl.a. nye møbler til forhallen, sofagruppen i salen samt til Hulen. Der er løbende blevet slebet gulve; investeret i nye gardiner et par gange; indkøbt lyd- og ’billed’-anlæg til gildernes og foredragsholderes brug; renoveret køkken og lagt ny tagbelægning på huset, og Naverne har gennem årene bl.a. malet og repareret overalt i Gildegården. 

Alt dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi Gildegården gennem alle årene også er blevet udlejet til små og store fester – i starten med en fast tilknyttet festkonsulent – og i de senere år uden. Og igennem mange år har der to gange om ugen været udlejet i dagtimerne til Linedanserne. Sidstnævnte bukkede desværre under i løbet af de sidste to års Coronapandemi, så her er en fast indtægt forsvundet. Men festudlejningerne er stadig i god gænge. Og Gildegården er i dag gældfri 

Alle vi gildebrødre i Københavns Stadsgilde skylder derfor alle de tidligere og den nuværende Gildegårdsbestyrelse stor ros og tak for alt det arbejde og alle de timer, der er lagt i Gildegården. 

 Med glad gildehilsen
Hanne, SGM

 

 

             Gildegårdens udlejningspriser

Salleje  2000 kr.
Kuvertafgift 50 kr. pr. deltager.
Medlemmer under Københavns Stadsgilde afkræves ikke kuvertafgift, men betaler kun sallejen.
Depositum, som skal indbetales ved kontraktens indgåelse, og som  returneres 14 dage efter den endelige afregning, er 1000 kr.
 

Gildebrødrene opfordres til at gøre en indsats for at ”sælge” vore flotte lokaler til familie, venner og bekendte, så lokalerne bliver udnyttet meget mere. Vi udlejer også gerne på hverdage om dagen og ledige aftener.

Bestyrelsen.

 

             Nyt fra Naverne

 

             Nyt fra Gildegården

”Gildegården i Vanløse” er navnet på en ny facebook-profil.
Er Facebook ikke noget ungdommeligt pjat?
– spørger I måske.

Facebook er i grunden en stor opslagstavle på Internettet, hvor enkeltpersoner, virksomheder og organisationer fortæller om sig selv. Man bestemmer naturligvis selv, hvordan man præsenterer sig – pjanket og tilfældigt eller målrettet og seriøst. Vi er mest til det sidste.

Vi vil gerne hjælpe folk, der har behov for at leje lokaler, med at få øje på os. Derfor er der et billede af Gildegårdens facade og lidt tekst, der bl.a. viser hen til hjemmesiden www.gildegaarden.dk, som har mange flere detaljer om os, bl.a. mail-adresse, telefonnummer og datoplan. 

Vi viser de annoncer, der inviterer til fællesarrangementer i Gildegården – f.eks. bankospil, drageskydning, etc. Det giver de besøgende på siden et lille indblik i noget af det, vi laver i gilderne, så vi dermed synliggør gildebevægelsen i København. Nogle spørger os måske, om de kan få lov til at være med.

Når gildebrødre eller andre skriver kommentarer på vor side, kan det ses af skribenternes venner – og måske venners venner på Facebook, og så kan vi komme ud til en meget stor læserkreds. Søgemaskinen Google, som mange bruger til at finde oplysninger med, henter mange af svarene på Facebook, og det øger vores synlighed på nettet. 

Alt dette kan ikke erstatte jeres markedsføring af både Gildegården og gildebevægelsen i jeres cirkler, men en gratis opslagstavle på Internettet er da et godt tilbud, der er værd at prøve.

Bestyrelsen.

Besøg Gildegårdens hjemmeside www.gildegaarden.dk ,
som med tekst og billeder fortæller om husets faciliteter som møde-, kursus- og festlokaler.
Gildegårdens informationsfolder kan udskrives direkte fra hjemmesiden, og man kan klikke sig videre derfra til Stadsgildets hjemmeside.
Hjemmesidens navn er nemt at huske. Fortæl om den til venner og bekendte.

Alle henvendelser til webmaster