Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter
 
 

 

Gildebevægelsens formål
Den tolkede formålsparagraf

Sct. Georgs Gilderne virker som samlingssted for tidligere spejdere og spejderinteresserede, som på et voksent plan ønsker at arbejde videre med spejdertanken. Samtidig løser Sct. Georgs Gilderne i fællesskab humanitære opgaver efter det enkelte gildes eget valg.
Medlemmerne er over 18 år, er eller har været aktive spejdere eller har på anden vis haft tilknytning til spejderbevægelsen, har interesse for spejderbevægelsens ideer og formål.
Medlemmerne er over 18 år, er eller har været aktive spejdere eller har på anden vis haft tilknytning til spejderbevægelsen og har interesse for spejderbevægelsens ideer og formål.

Vil du vide mere kontakt:
Landsgildesekretær Landsgildekontoret
Pernille Lorenzen
E mail: kontoret@sct-georg.dk
Sct. Georgs Gildernes hjemmeside: www.sct-georg.dk

Idegrundlag og formål

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en organisation, der har sine rødder i spejder-bevægelsen.
Medlemmerne tilstræber:
at leve efter spejder- og gildeidealerne og at omsætte disse i praksis
Medlemmerne vil i fællesskab arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og
løse humanitære og andre samfundsopgaver

Hvem kan optages?
I Sct. Georgs Gilderne kan som gildebror optages personer, der har nået den til enhver tid gældende myndighedsalder, er aktive spejdere, har været spejdere eller viser interesse for spejder- og gildebevægelsen og vil gå ind for gildebevægelsens idegrundlag og formål.
 
Gildeloven

Enhver gildebror gør sit bedste for:

 • at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse
 • at erkende sine fejl og rette dem
 • at nå til beherskelse af sit sind
 • at have respekt for det, der har værdi for andre
 • at gøre livet gladere og lysere for andre
 • at tage medansvar i familie og samfund
 • at være venlig og forstående over for andre
 • at værne naturen og vore nationale værdier
 • at virke for international forståelse
 • at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret
Gildeløftet

Jeg lover oprigtigt at stræbe efter:
 • at holde gildeloven
 • at hjælpe andre
 • at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det, som efter min overbevisning er ret og rigtigt

 

 

 

Alle henvendelser til webmaster