Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
E-mail
Links
Vedtægter
 
 

 

Humanitært arbejde

Aktiviteter, der har til formål at skaffe økonomiske midler til humanitært arbejde

Københavns Stadsgilde har det økonomiske ansvar for aktiviteter, som et eller flere gilder - efter aftale med stadsgildeledelsen - påtager sig at gennemføre for at skaffe midler til at yde økonomisk tilskud til enkeltpersoners deltagelse i lejre eller tilskud til andet humanitært arbejde.

Aktiviteterne kan f.eks. omfatte bankospil eller lignende.

Tilskud gives hovedsagligt til spejdergrupper i det storkøbenhavnske område, og Københavns Stadsgildes ansøgningsskema skal anvendes ved ansøgning.

 

Ansøgningsskema

 

Alle henvendelser til webmaster