Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Aktivitetslauget
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
E-mail
Links
Særregler fonde og laug
 
 

Humanitært arbejde

Aktiviteter, der har til formål at skaffe økonomiske midler til humanitært arbejde

De københavnske Sct. Georgs Gilders aktivitetslaug afholder i årets løb en række aktiviteter, som f.eks. bankospil o.lign., som har til formål under hyggeligt samvær at skaffe midler til at yde økonomisk tilskud til spejdere og spejderafdelinger, som har kontakt med Københavns Stadsgildes gilder samt økonomisk tilskud til humanitært arbejde og økonomisk tilskud til f.eks. afholdelse af større udadvendte gildearrangementer.

Formand for Aktivitetslauget er: Inge-Lise Hansen, Sankt Olavs Allé 100, 2630 Tåstrup, Telf: 2489-1485, email- ilhfk@dbmail.dk

Alle henvendelser til webmaster