Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Aktivitetslauget
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
E-mail
Links
Særregler fonde og laug
 
 

Aktiviteter i Gilderne

Plejehjemsarbejde: Besøg og arrangementer på plejehjemmene arrangeres af de enkelte gilder i hver deres lokalområde. Hjælp til Sclerosepatienter - telefonkæder - nattevagter i Himmelekspressen og Kvindeherberget arrangeres i lighed med plejehjemsarbejdet af de enkelte gilder.

Stadsgildets internationale udvalg afholder årlige arrangementer på tværs af stadsgildets gilder:

Fellowshipday for at fejre det internationale samarbejde på verdensplan sædvanligvis i form af en sammenkomst med internationalt islæt og med deltagelse af en gæst, der i praksis har oplevet det internationale samarbejde.
 
Fredslyset til udbredelse af fredsbudskabet i december måned - Modtagelse af Fredslyset fra Betlehem, som (i en lygte) spredes fra Jerusalem til stadigt flere lande. I Danmark afhentes flammen i Sct. Laurentii Kirke og spredes derfra til resten af landet.

Desuden medvirker Stadsgildets Internationale udvalg gerne koordinator til spejderkorpsenes internationale projekter, PR for SOS- børnebyer, kontakt til gilder i resten af verden, og  medlemmer af internationalt udvalg deltager undertiden (for egen regning) i internationale stævner rundt omkring i verden.

Ansvarlig for internationale aktiviteter.

DIS: Edith Ridder, Maglekær 11.st.tv. 2610 Rødovre, tlf.: 36 75 14 46
e-mail : editridder@comtexnet.dk

Alle henvendelser til webmaster