Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne


Arrangementer
God start
Landsgildet 90 år
Nyt fra gildegårdsbestyrelsen
Elektroniske gildeblade

 

Stadsgildepennen

af g

Jeg var til nytårsbrunch i søndags. Arrangementet var godt med god mad og dejlig underholdning.

Jeg blev helt nostalgisk, der blev spillet på harmonika. Min morfar spillede på harmonika alle de viser, som blev spillet.
Så stor ros til 15. gilde.

Anette 18. gilde Amager 

God start

 Tak for en rigtig dejlig start på det nye år

Årets nyskabelse – Stadsgildets Nytårsbrunch – var uddelegeret til 15. København. 

Tidligere har det været Stadsgildeledelsen, der stod for arrangementet, og det var efterhånden blevet til ’Same procedure as last year, James’. 

Det kan jo i længden godt blive lidt kedeligt, selv om humøret og lysten til at mødes for at ønske godt nytår da heldigvis altid har været upåklageligt. 

Nytårsbrunchen blev virkelig en rigtig god start på 2023 med smukt dækkede borde, portionsanretninger af diverse brunchelementer og friskbagte små pandekager med tilbehør samt alle de øvrige lækre sager, der var på buffetbordet. 

Humøret var i top hos de 29 fremmødte, og 15. København havde truffet beslutning om, at der skulle god underholdning til, når det nu var tre år siden, det havde været muligt at gennemføre Stadsgildets Nytårskur – det klarer stadsgildets regnskab nok. Især fordi harmonikaspilleren Flemming Therkelsen i den grad løftede stemningen med de gode melodier, lidt små fortællinger, og vi fik sunget med på mange af de sange, der var i det udleverede sanghæfte, som vi fik med hjem til ejendom.

Tak til 15. København for indsatsen og arbejdet med at give os alle en supergod start på det nye år.

Med glad gildehilsen

Hanne, SGM

Landsgildet 90 år

Landsgildet 90-års jubilæum og Københavns Stadsgildes 80-års jubilæum

 Landsgildeledelsen har opfordret alle distrikter/gilder til at markere Sct. Georgs Gildernes 90-års jubilæum med en Spis Ude dag på selve jubilæumsdagen søndag den 23. april i år. 

I Københavns Stadsgilde er vi et lille udvalg, der er i gang med at forberede en Spis Ude dag på Naturskolen på Amager Fælled for at markere overskriftens to jubilæer.  

Der vil til gildeledelserne i de københavnske gilder komme en opfordring til, at flest mulige af alle gilders gildebrødre støtter op om arrangementet, så vi kan være mange til at gennemføre det offentlige arrangement med de mange besøgende, der plejer at lade søndagsturen gå til området ved Naturskolen på Amager Fælled. Det er bestemt ikke meningen, at det kun skal være en lille håndfuld ’Tordenskjolds Soldater’ fa de tre gilder i København, der skal klare det hele, så jeg håber, mange vil sætte nogle timer af til en forhåbentlig hyggelig dag i det fri den 23. april.

Desuden har jeg fået tilsendt materiale til en ’Landsgildestafet’, som alle gilder opfordres til at medvirke til. Proceduren med stafetten er beskrevet i det seneste Nyhedsbrev fra Landsgildeledelsen og følger også med kassen med stafetmaterialerne. 

Jeg starter stafetten i 15. København, og de tre gilder skal helst være færdige med ’dekoreringen’ af stafetten i løbet af februar og marts - det tror jeg bestemt godt, vi kan klare. 

Med glad gildehilsen
Hanne, SGM

Nyt fra gildegårdebestyrelsen

Nyt fra Gildegårdsbestyrelsen 

Gildegårdsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 10. januar 2023 hos Hanne - der var dog 2 afbud 

På dagsordenen var bl.a.:

·         Opfølgning på aftaler/beslutninger
Der er en række emner, der afventer yderligere action, bl.a. vedrørende hjertestarter, energiforhold, forsikring, teleslynge m.m. - der arbejdes på det hele.

·         Budgetopfølgning og budget 2023
Det ureviderede årsregnskab udviser et lille underskud på ca. kr. 10.000. Det var forventeligt, da udlejningsmulighederne i første halvår af 2022 var yderst begrænset på grund af Corona. Heldigvis ser udlejningen fra 2023 ud til igen at være i samme leje, som vi så før Corona.
Budget 2023 kommer til at vise et underskud på mere end kr. 80.000 bl.a. på grund af højere udgifter til el, fjernvarme og vedligeholdelse. Underskuddet må om nødvendigt dækkes af den likvide kapital. Gildernes bidrag pr. gildebror forventes ikke at blive hævet i 2023.

·         Inventar, service m.m.
Vær opmærksom på, at hvis der på komfuret placeres noget på selve betjeningspanelet, slukker komfuret - det er en sikkerhedsforanstaltning. Jane har printet vejledningen, som i et orange chartek ligger i 2. bestikskuffe (nærmest døren til servicerummet).

·         Naverne
Navernes arbejde, som vi hidtil har nydt godt af, kommer til at ændre karakter til indkaldte arbejdsdage for alle gildebrødre, der kan hjælpe til - formentlig en gang i kvartalet, hvor der vil blive ønsket arbejdskraft til specifikke arbejdsopgaver.

Med glad gildehilsen
Hanne Borgstrøm

Nytåreblade

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Ole Olesen         oleo.fortvej@gmail.com
     15. Gilde      Jette Lind           
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth      museth@os.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal   fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15gilderoedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.


Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer i 2022-2023

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
Nytårsbrunch 8.01.23 søndag Stadsgildeledelsen
Stadsgildeting 16.05.23 tirsdag Stadsgildeledelsen

 

Alle henvendelser til webmaster