Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra NaverneSupporthold gildegården
Nytårsbrunch
Fredslys
Drageskydningen
Arbejsdag i Gildegården
Elektroniske gildeblade

Stadsgildearrangementer 2023 - 24

 

Stadsgildepennen

g

                                             
 OKTOBER 2023.

Følgende sætning kom til mig i dag, da jeg sad og så et fjernsynsprogram ”Vi drukner i rod”:
”Er det noget jeg elsker, eller er det noget andre har elsket”.
Det kom selvfølgelig frem, da fjernsynsprogrammets chef skulle hjælpe hovedpersonen med at sortere i alle de ting, der fyldte op i lejligheden.

Og så kom jeg til at tænke på de ting, jeg stadig (efter 15 år på adressen) har liggende i kasser i kælderen. Måske var det på tide at skifte dem ud med noget nyt, jeg gerne vil gemme?
Jeg kan huske, at da vi flyttede i 2008, lovede jeg mig selv, at hvis jeg ikke havde hentet noget i disse kasser, skulle det smides ud efter 8 år! (Det antal år jeg har hørt et sted???)

Men så let går det ikke. Dog har jeg den store fordel, at når jeg står med et stykke hjemmemalet børnemaleri, så kan jeg ikke huske, hvem af arvingerne, der har lavet det, men jeg ved, at det er en af dem. Og så kommer det ned i kassen igen. Jo, det er en ting, jeg elsker!!!  Men jeg håber, at mine efterkommere kan se på tingene, og sige: Det var godt at oldemor var glad for dem, men nu skal de ikke gemmes mere!

Har I også mange ”elskede gemmeting?”
Mange halloween-hilsner

Kirsten Christensen, 15. gilde

Supporthold

Supporthold søges til Gildegården

Alle i Gildegårdens bestyrelse – også suppleanterne i bestyrelsen - yder hver på deres område en stor indsats for, at driften af Gildegården er optimal. Både hvad angår budgettering, regnskab, administration og udlejning samt, at teknikken fungerer, så vores lejere og vi gildemedlemmer kan være tilfredse med alle forhold, når der holdes fester eller gildearrangementer. 

Der er imidlertid (faktisk i lidt stigende omfang) situationer, hvor Bjørn, som tager sig af ’teknikken’ i Gildegården, bliver kaldt til hjælp – oftest fordi lejere tilsyneladende ikke kan finde ud at betjene opvaskemaskinen – så det har flere gange været unødvendige tilkald, som Bjørn har taget sig af. 

Vi håber i bestyrelsen, at der er nogle gildemedlemmer, der vil danne et ’supporthold’ til i almindelighed at være dem, lejerne kan ringe til først for at få hjælp/blive vejledt til korrekt betjening af opvaskemaskinen. 

Opvaskemaskinen er netop blevet serviceret og repareret, så det forventes ikke at være tekniske problemer, der bliver ringet om. Så man behøver ikke at have bestået ’den lille teknikereksamen’ for at kunne hjælpe. 

Så det, vi beder om, er, at man på en venlig måde kan vejlede lejerne, når/hvis de ringer omkring problemer med opvaskemaskinen. 

Det vil være dejligt, hvis 2-3 personer vil være back-up til Bjørn. Så hans telefonnummer kan skiftes ud med supportholdets navne og telefonnumre. Når/hvis det lykkes at danne et supporthold, sørger vi naturligvis for, at I sammen med Bjørn kan kreere en tjekliste, som kan bruges til vejledning. 

Jeg glæder mig til at høre fra jer, der vil hjælpe med dette. Mail til hbb@brnet.dk eller ring/SMS til 20787304. 

Med glad gildehilsen
Hanne

Nytårsbrunch

Nytårsbrunch i Gildegården
Vanløse Alle 41, Vanløse

Søndag den 7. januar 2024 kl. 11.00-14.00.

 

Nytårsbrunch i Gildegården
Vanløse Alle 41, Vanløse

Søndag den 7. januar 2024 kl. 11.00-14.00.

  

Københavns Stadsgildes nytårsbrunch
er en hyggelig anledning til at

·        Et billede, der indeholder person, tøj, harmonika, harmonikaspiller

Automatisk genereret beskrivelseØnske sine gildevenner et godt nytår

·        Høre en inspirerende nytårstale

·        Synge med til musikalsk underholdning

·        Nyde en lækker brunch

Kort sagt at hygge sig et par timer i godt selskab.
Det musikalske indslag foregår ved harmonikaspiller Flemming Therkelsen, som spiller for ved fællessang.

Alle er meget velkomne. Pris kr. 75,- pr. person. 

Tilmelding er nødvendig, senest den 22. december 2023 til
Kirsten, Kisser, Ravn, tlf. nr. 30 28 72 86 eller
mail: katholm-ravn@mail.dk

Vi glæder os til at se jer alle.

På gensyn fra arrangerende gruppe 18. Gilde Amager og Stadsgildeledelsen

Drageskydningen

Drageskydning i Gildegården
   
torsdag den 9. november 2023 kl. 19.00

Drageskydningen er en rigtig hyggelig begivenhed, som alle kan være med til. Alle bør have mindst én drageforsikring. 

Billet inkl. 1 drik (øl, vand eller et – af bartenderen skænket - glas vin), 3 håndmadder og kaffe koster i år 75 kr. – Vi starter aftenen med at spise.

Af hensyn til indkøb beder vi om tilmelding til Hanne Borgstrøm pr. mail til hbb@brnet.dk eller telefon 20 78 73 04

Senest 17. november 2023
Husk at forny din Drageforsikring
 

hos din gildegårdsrepræsentant. Når forsikringen er betalt (kun 20 kr. pr. police), kan du deltage i den årlige Drageskydning i Gildegården. 

Alle drageforsikrede deltager i lodtrækning om massevis af Drageblod. 

Er dine naboer og venner forsikrede?
Forsikringer kan købes eller fornys ved indgangen.

Overskuddet går ubeskåret til Gildegården

 

Fredslys

Fredslys 2023
Mandag den 4.dec. 2023 kl. 19.00 i Gildegården

Kom og hør Stine Skovbo fortælle om julemærkehjemmet Liljeborg, som åbnede i 2018. Liljeborg er for børn i alderen 7 -14 år.
Her får børnene et ophold med fokus på trivsel og udviklingsmuligheder. 

Internationalt udvalg vil servere lidt godt til ganen.
Pris for denne interessante aften er kr. 50 pr. person. 

Tilmelding til Kirsten Ravn senest 29. nov. 2023

Mail: katholm-ravn@mail.dk
Tlf:  30287286

arbejdsdag

Arbejdsdag i Gildegården tirsdag den 28.11.23

Vi håber i Gildegårdsbestyrelsen, at der også denne gang vil være et hold gildemedlemmer, der vil give Gildegården en hjælpende hånd på arbejdsdagen. 

Vi starter kl. 10 og slutter senest kl. 15. Al hjælp er velkommen – også hvis man kun kan være med i nogle timer formiddag eller eftermiddag 

Vi beder bare om tilmelding til mig - med oplysning om man gerne vil deltage i ’smør-selv-frokosten’, som Gildegården naturligvis betaler, ligesom vi også sørger for, at der er kaffe og te til rådighed hele dagen. 

Vi vil gerne have tilmeldingen til hbb@brnet.dk – eller pr. telefon/SMS til 20787304 senest mandag den 20. november 2023 – så vi kan købe fornuftigt ind. 

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

Afrimning af fryser og rengøring af køleskabe indvendig og udvendig. Grundig rengøring af bordet med kaffemaskinen.
Rengøring af emhætte
Rengøring af de to ovne.
Rengøring af bordene (over- og underside) i spiseafdelingen nærmest køkkenet.
Rengøring af dørkarme og begge sider af alle dørene i kælder og stueetage.
Tømning af rum med ekstra borde og stole i det gamle fanerum og generel oprydning i rummet før alt sættes på plads igen, så man kan komme til.
Rensning af skalstolene.

Med glad gildehilsen
Hanne

 

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Elisabeth Abbildgård  abildgaard.privat@stofanet.dk      
     15. Gilde      Jette Lind                   
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth              museth@os.dkanet.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal          fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15gilderoedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.


Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer i 2023-2024

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
Fellowship day 25.10 onsdag Stadsgildeledelsen
Drageskydning 9.11 torsdag Gildegårdsbestyrelsen
Fredslys 4.12 mandag Stadsgildeledelsen
Nytårsbrunch 7.01 søndag 18. gilde
Stadsgildeting 16.05.24 torsdag Stadsgildeledelsen

Alle henvendelser til webmaster